Nieuwe catalogus Additieve vervaardiging

De nieuwe catalogus 'Additieve vervaardiging' beschrijft in detail de oplossingen voor de warmtebehandeling van onderdelen als laatste stap in het proces van de additieve vervaardiging. Niet bij alle additieve vervaardigingsprocessen is een latere warmtebehandeling van de vervaardigde onderdelen vereist. Bij de meeste processen waarborgt echter de daaropvolgende ovencyclus pas de juiste kwaliteit.

De vereisten die aan de oven worden gesteld, zijn afhankelijk van het materiaal van het onderdeel, de arbeidstemperatuur, de atmosfeer in de oven en natuurlijk het additieve vervaardigingsproces. Van compacte voorladers met schermgas-kast voor het spanningsarm gloeien van lasergesmolten onderdelen tot en met retortovens, inclusief de noodzakelijke veiligheidstechniek voor het sinteren van onderdelen met bindmiddelen onder waterstof, omvat de catalogus ovens voor materiaalspecifieke toepassingen voor aluminium, titanium, staal en keramiek, zand en kunststoffen.

Download PDF